گویند
مرغی هست به نام آمین
دربلندترین نقطهٔ آسمان
آنجا که بخدا نزدیکتر است...
پرواز ميکندوسخن میگوید...
آروزمندم
به هرآنچه ازدل شما میگذرد
آمین بگوید...
2021/04/12 - 13:48 در اریا
پیوست عکس:
IMG_20210412_134722_596.jpg
IMG_20210412_134722_596.jpg · 236x354px, 13KB
دیدگاه
nooor

عااالی

1400/01/25 - 00:51 ·
Reza14

شمایی {-35-}

1400/01/28 - 18:41 ·