نمےدانم خوشبختی برای تو درچه معنا میشود فقط میدانم خوشبختی وسیع تر از آنست ڪه در ذهنت بگنجد و زیباترین لحظه ایست ڪه میتوانی در زندگی درڪ ڪنی من برای تو خوشبختی را آرزومندم تقدیم به تو دوست عزیز و مهربان

اوقات خوب و خـوشی در کنـار خانواده و عزیزان داشته باشید
VID_20210413_191905_018.mp4 · 2MB
2021/04/13 - 19:22
دیدگاه
1angel

همچنین شما دوست گرامی

1400/01/24 - 19:53 ·
Amirkheirkhah33

قربون معرفتت مدیرجان{-35-}

1400/01/24 - 20:25 ·