رفتم ساندویچی،میگم آقا یه بندری لطفا

میگه سوسیس بندری دیگه

میگم پ ن پ،یه نوار بندری بزار میخوام واست قر بدم تا خستگیت رفع بشه!
2021/04/17 - 11:18