دوستان توجه کنید {-a123-}
از اذان صب تا اذان شب خوردن ممنوعه {-a174-}{-a185-}
از اذان شب تا اذان صب تردد ممنوعه {-a177-}
حواستون باشه اینارو باهم اشتباه نگیرید {-1-}{-a193-}
2021/04/18 - 00:28 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
1angel

{-18-}

1400/01/29 - 00:29 ·
Mahpar

{-a185-}{-a123-}{-18-}

1400/01/29 - 00:31 ·
aylar

{-a131-}

1400/01/29 - 00:31 ·
1angel

گشنم شد {-18-}

1400/01/29 - 00:32 ·
aylar

باور کن منم گگشمه{-a185-}

1400/01/29 - 00:37 ·
Mahpar

{-15-}

1400/01/29 - 00:38 ·
1angel

دیشب داشتیم حرف میزدیم یهو بدجور گشنم شد ...{-18-}

1400/01/29 - 00:39 ·
aylar

آنجی من از افطار تا الان گشنمه{-a138-}قبل ماه رمضون اشتهااور خوردم الان اثر کرده=))

1400/01/29 - 00:42 ·
aylar

چی شووودع مهتی جان{-1-}

1400/01/29 - 00:43 ·
1angel

قرصش نم گرفته بود {-18-}

1400/01/29 - 00:44 ·
Mahpar

من با هر کی حرف میزنم گشنه ش{-18-}

1400/01/29 - 00:46 ·
aylar

اووووووووووه{-a163-}هرچی هس ک الان گگشمه همش{-a185-}

1400/01/29 - 00:47 ·
aylar

قدیما ناظرا شام میدادن پ تو چرا شام نمیدی{-a185-}

1400/01/29 - 00:48 ·
1angel

من تشنمه

1400/01/29 - 00:48 ·
aylar

آنجی فقط درمانش خاک شیر و با آب هندونس{-a143-}

1400/01/29 - 00:51 ·
Mahpar

دیگ به دیگ میگه روت سیاه{-54-}
پس کو شامت{-18-}

1400/01/29 - 00:51 ·
1angel

هر چی میخوای بگو آیلار ..کارت مهتاب پیش منه {-18-}

1400/01/29 - 00:51 ·
1angel

از ناظرین بزرگتر شروع میشه خخخ

1400/01/29 - 00:52 ·
Mahpar

ببین من مطمینم شکارچی کارت خالی و بهت ذاده{-24-}{-18-}

1400/01/29 - 00:52 ·
1angel

در موردش این فکرو نکن ...فقط در حد حرف زدن میگفت ..گفت میدمش به تو

1400/01/29 - 00:55 ·
aylar

مهتاب نپیچون منو ...من قبلا ب بچه ها شام دادم{-a185-}

1400/01/29 - 00:55 ·
aylar

من شام‌میخوام ب من شام بده{-a185-}
شاام بده

1400/01/29 - 00:56 ·
Mahpar

{-a95-}یک شکارچی گم شده
هر کی پیداش کرد کارتشو برام بفزسته{-a87-}

1400/01/29 - 00:56 ·
aylar

شکارچی کیه{-36-}
شام بده{-a185-}

1400/01/29 - 00:57 ·
Mahpar

شکارچی دیگه {-15-}

1400/01/29 - 00:59 ·
aylar

شکارچی چیه شکارچی کیه{-a163-}

1400/01/29 - 01:07 ·
1angel

محمد رو میگه ...فسیل

1400/01/29 - 01:09 ·
Mahpar

محمد77{-54-}

1400/01/29 - 01:09 ·
aylar

منو بلاک کرده مهتاب{-38-}

1400/01/29 - 01:16 ·
Mahpar

چرا{-16-}

1400/01/29 - 01:19 ·
aylar

بیخیال ...ازم ناراحته

1400/01/29 - 01:20 توسط Mobile·
Mahpar

آمد ،گوششو میکشم {-7-}{-9-}

1400/01/29 - 01:21 ·
aylar

نه :( چیزی بش نگو ... شاید دوست نداشته باشه ...من خودم با اون یکی پیجم پ دادمش:(

1400/01/29 - 01:22 توسط Mobile·
1angel

شاید بخاطر اون حرفت بود بهش زدی

1400/01/29 - 01:23 ·
Mahpar

باشه خیالت راحت

اگه خواستی بزنیش خبرم کن{-a113-}

1400/01/29 - 01:24 ·
aylar

نه نگووو خخخخ

1400/01/29 - 01:25 توسط Mobile·
aylar

ارهه انجیی...خودمم احتمال میدم

1400/01/29 - 01:25 توسط Mobile·
Mahpar

کدوم حزف{-36-}

1400/01/29 - 01:26 ·
1angel

محمد تو دلش هیچی نیست ...خودش میاد درستش میکنه

1400/01/29 - 01:28 ·
1angel

گفتنی نیست مهتاب

1400/01/29 - 01:27 ·
Mahpar

اووه.. فری{-a128-}

1400/01/29 - 01:28 ·
Mahpar

خب بنویس فری خخخخخ{-18-}

1400/01/29 - 01:29 ·
aylar

بیخیال

1400/01/29 - 01:30 توسط Mobile·
1angel

اگه میشد گفت همینجا مینوشتم دختر جان ....

1400/01/29 - 01:31 ·
Mahpar

شوخی بود

بی خیال ایلاری
غصه نخور ،درست میشه

1400/01/29 - 01:33 ·
Mahpar

شبتون بخیر برو بچ{-7-}

1400/01/29 - 01:33 ·
1angel

شبت خوش زلزله

1400/01/29 - 01:34 ·
aylar

شب همتون خوش

1400/01/29 - 01:35 توسط Mobile·
Mahpar

{-a171-}مژه قشنگم{-a203-}

1400/01/29 - 01:35 ·
1angel

شب توام خوش آیلی من

1400/01/29 - 01:35 ·
Mahpar

بای {-a140-}

1400/01/29 - 01:36 ·
57davood

آقا ببخشید ، اذان (( شب )) ساعتش چنده ،،، {-14-}

1400/01/29 - 01:41 ·
aylar

بستگی داره کجا باشی{-2-}
بعدشم من خانومم{-11-}

1400/01/29 - 02:33 ·