همه مان نیاز داشتیم به یک نفر؛
یکی که در مقابلش بایستیم، بغضمان را از دریچه ی چشمانمان بیرون بریزیم و صادقانه اعتراف کنیم که خوب نیستیم! که کم آورده ایم! مدتهاست که کم آورده ایم...
کسی نبود و ما اشکی نریختیم، نقابِ لبخند زدیم و تظاهر کردیم که همه چیز خوب است...
ما خودمان و اشک هایمان را انکار کردیم، ما به احساساتِ خودمان پشتِ پا زدیم، روی زخم های روحمان راه رفتیم و پای احساسمان را فلج کردیم و این خوب نشدن ها... و این در خود فرو رفتن های پی در پی؛ تاوانِ همان تظاهرهایی است که به شادی کردیم و بغض های بی پناهی که بی رحمانه بلعیدیم...
ما فقط نیاز داشتیم گاهی حالمان بد باشد،
گاهی اشک بریزیم، گاهی قوی نباشیم و پشتِ امنیتِ نگاه کسی پناه بگیریم.
حالا ما پُریم از دردهای تلنبار شده؛ چون همه را داشتیم، اما کسی که باید را نداشتیم!

2019/07/16 - 12:33 در چند قدم زیر باران
پیوست عکس:
IMG_20190716_123209_792.jpg
IMG_20190716_123209_792.jpg · 736x920px, 74KB
دیدگاه
atoof

{-37-}{-37-} دقیقا

1398/04/25 - 16:08 ·
Mastane

ممنونم

1398/04/25 - 17:55 ·
Sareh23

لایکی رفیق

1398/04/26 - 00:01 ·
Mastane

قربونت عزیزی

1398/04/26 - 10:54 ·