گله ها را بگذار!
ناله ها را بَس کن!
روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم نداردکه ببیند
اخم دلتنگ تو را...
فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود!
تا بجنبیم تمام است تمام...!
مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت؟!
یا همین سال جدید ؟
بازکم مانده به عید...
این شتاب عُمر است...
من و تو باورمان نیست که نیست!

فخرالدین موسوی سوادکوهی
2019/07/16 - 19:50 در مثبت اندیشان
دیدگاه
38444672

بسیار عالی بانو لطفتون مستدام سپاسگزارم{-35-}

1398/04/25 - 19:55 ·
roz

خواهش میکنم ..ممنونم{-35-}

1398/04/25 - 19:57 ·