اشتباه بزرگ زندگی برخی از ما انسانها این بود

که دلتنگ کسانی شدیم ، که دل تنگشان
پر از نیرنگ بود
ساعتها به کسانی فکر کردیم، که حتی
لحظه ای به ما فکر نکردند و
غصه کسانی را خوردیم که قصه ی
زندگی شان همه دروغ بود
پروردگارا: ما را خرد و شعوری عنایت فرما،
تا فریب بازی گران دوست نما را نخوریم
و احساساتمان را به پای آنها
نریزیم...
2021/05/01 - 00:30 در اریا
دیدگاه
Reza14

چوب ت سوراخ موش میکنی امین کلی میگم پستات شاد تر داداش افتاد {-35-}

1400/02/11 - 00:40 ·
mohammad-amin80

این واقعیت کلیه داداش خطاب به کسی نیست قربونت برم

1400/02/11 - 00:44 ·
Reza14

اکی

1400/02/11 - 00:45 ·
mohammad-amin80

فدات...

1400/02/11 - 00:49 ·
mehdi1360

مامان از کسی ناراحتی یا کسی ازارت داده که اینجوری میگی؟

1400/02/11 - 10:14 ·
mohammad-amin80

سلام... نه قربونت برم کلی گفتم عزیز دلم

1400/02/11 - 10:17 ·
mehdi1360

خدا نکنه بخدا اگه کسی ناراحتت کنه اروم نمیشینم

1400/02/11 - 10:22 ·
mohammad-amin80

نه عزیز دلم... چیزی نیست قربونت برم

1400/02/11 - 10:28 ·
mehdi1360

خدا رو شکر مامان

1400/02/11 - 10:31 ·
mohammad-amin80

فدات بشم...

1400/02/11 - 10:35 ·