یڪ باغ سلام یڪ سبد محبت یڪ دنیا عشق
یڪ عالمہ خوشبختی یڪ آسماڹ ستاره یڪ جهاڹ زیبایی
یڪ عمرسرافرازی یڪ تبسم ناز ازخداوند براتون آرزو دارم
شنبه بهاری تون پرگل و سرشار از رحمت الهے
2021/05/08 - 04:21 در عشق اول
پیوست عکس:
IMG_20210508_041808_111.jpg
IMG_20210508_041808_111.jpg · 698x960px, 112KB
دیدگاه
sarzaminman101

سلام صبح شما بخیر

1400/02/18 - 08:42 ·
atiye

سلام ممنونم

1400/02/18 - 09:27 ·
sarzaminman101

سلام خواهش

1400/02/18 - 15:57 ·
atiye

{-35-}{-35-}

1400/02/18 - 17:24 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/02/18 - 18:28 ·