این چه سَمیه که تا چشمت
به دوربین مدار بسته مغازه‌ها میوفته
ناخودآگاه حرکاتت هم مشکوک میشه؟!
2021/05/19 - 15:30 در عشق اول
دیدگاه
Amiiir

حتما سابقه ت خرابه

1400/02/29 - 15:44 ·
-extraordinary-

{-8-}{-15-}من اصن سرمو بالا نمیارم
فقط به نوک کفشام نگاه میکنم
بس که دختر گلی ام{-18-}

1400/02/29 - 15:46 ·
Amiiir

سرتو نمیاری پایین تا چهره تو نشناسن ...الپاچینو رو از رو بردی

1400/02/29 - 15:47 ·
-extraordinary-

{-18-}حالا{-54-}

1400/02/29 - 15:48 ·
Amiiir

اگه به راننده واسه حمل پول احتیاج داشتی من هستم

1400/02/29 - 15:49 ·
-extraordinary-

قربون دستت خودم رانندگی بلدم{-2-}

1400/02/29 - 15:51 ·
Amiiir

واست پولارو میشمارم ...پول لازمم ... عجب خسیسی

1400/02/29 - 15:52 ·
-extraordinary-

{-1-}زحمت خودمو به کسی نمیدم{-8-}

1400/02/29 - 15:53 ·