دروغ اغلب تنها نشان دهنده‌ی این ترس است که مبادا حقیقت خُردت کند. دروغ انعکاس حقارت ماست.

2021/05/21 - 16:00 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

ریحانه عزیز{-a153-}
مرسی از حضور زیبات توی گروه{-a154-}

1400/03/3 - 13:20 ·
rahil_

تشکر {-35-}

1400/03/7 - 02:36 ·