تنها چیزی که آدم حق داره
در موردش خسیس باشه عمر‍‍ه
عمرمونو نزاریم پای آدمای اشتباه. .

❤❤❤
2021/05/22 - 12:53