دیدگاه
ejoosta5662

1400/03/1 - 22:30 ·
helen_1396

اون وقت چی میشد رها{-18-}

1400/03/1 - 22:41 ·
helen_1396

اقا رضا رها نیس شما بگو خخخ

1400/03/1 - 22:44 ·
ejoosta5662

سلام یکتا خانم، اینجوری آدما گول ظاهر همدیگه رو نمیخوردن.

1400/03/1 - 22:46 ·
helen_1396

سلام..اینجوریاس ینی {-36-}

1400/03/1 - 22:47 ·
ejoosta5662

آره من اینطور فکر میکنم {-29-}

1400/03/1 - 22:52 ·
helen_1396

اون وقت اگر تو صورت شخص بود .هر وقت از کار میفتاد ما هم میدیم ک {-18-}

1400/03/1 - 22:53 ·
ejoosta5662

خخخ آره دیگه

1400/03/1 - 22:55 ·
helen_1396

اون وقت بیشتر غصه میخوردیم{-21-}

1400/03/1 - 22:55 ·
helen_1396

پس نتیجه میگیریم سر جاش بهتره {-18-}{-33-}

1400/03/1 - 22:58 ·
ejoosta5662

غصه نمیخوردیم، تکلیف خودمون با خودمون روشن میشد... {-2-}

1400/03/1 - 22:58 ·
ejoosta5662

نوچ

1400/03/1 - 22:58 ·
helen_1396

اقا رضا مخالفت نکن ...نظریه منو بپذیر {-29-}

1400/03/1 - 23:01 ·
ejoosta5662

نظرت به نظر من نزدیک نیست {-7-}

1400/03/1 - 23:02 ·
helen_1396

ضرر نمیکنی {-18-}

1400/03/1 - 23:04 ·
ejoosta5662

خودِ ضرره {-33-}

1400/03/1 - 23:05 ·
helen_1396

عجب ...{-18-}

1400/03/1 - 23:06 ·
ejoosta5662

مشت رجب... {-7-}

1400/03/1 - 23:07 ·
helen_1396

مشت رجب کاربر جدیده {-18-}

1400/03/1 - 23:10 ·
ejoosta5662

خخخخ آره میخواد بیاد تو رو بگیره {-33-}

1400/03/1 - 23:12 ·
helen_1396

دستش تتو نداشته باشه قبوله {-18-}

1400/03/1 - 23:13 ·
ejoosta5662

خخخخ نداره، تازه چوپون هم هست کلی گوسفند داره {-33-}

1400/03/1 - 23:15 ·
helen_1396

عالیه کارش شرافت داره ..{-32-}

1400/03/1 - 23:16 ·
ejoosta5662

خوشبحالت یکتا {-33-}

1400/03/1 - 23:22 ·
helen_1396

تچکرات {-21-}

1400/03/1 - 23:37 ·
ejoosta5662

خواهش، مبارکت باشه {-7-}

1400/03/1 - 23:47 ·
helen_1396

گفته هر روز ی گوسفند میزنم زمین برات {-18-}

1400/03/1 - 23:51 ·
ejoosta5662

خخخخ اینجوری که نسل گوسفنداشو میزنی، کمتر بخور خب {-33-}

1400/03/1 - 23:52 ·
helen_1396

خودش بهم گفته..{-18-}

1400/03/1 - 23:54 ·
ejoosta5662

خب الان اینو گفته، بعدا پشیمون میشه {-7-}

1400/03/1 - 23:56 ·
helen_1396

{-32-}ن....خیلی دوسم دارع...{-2-}

1400/03/1 - 23:58 ·
ejoosta5662

خخخخ خرش از پل بگذره اونوقت متوجه میشی {-7-}

1400/03/2 - 00:00 ·
helen_1396

{-18-}والا قاطی گله خرم داره میخواستن برن اونور رودخونه از پل هم گذشتن ولی اتفاقی نیوفتاد{-18-}

1400/03/2 - 00:02 ·
ejoosta5662

{-33-}خخخخ پس هنوز نشناختت {-33-}

1400/03/2 - 00:04 ·
helen_1396

{-18-}حالا باهاش زیاد میرم صحرا خوب بشناسه {-18-}

1400/03/2 - 00:06 ·
ejoosta5662

خخخخ حواست باشه وقتی بشناستت تو رو جای گوسفند میکشه {-33-}

1400/03/2 - 00:08 ·
helen_1396

منو بشناسه میزاره تو دکور خونش ..عتیقم من {-32-}

1400/03/2 - 00:14 ·
ejoosta5662

دلم به حالش میسوزه {-2-}

1400/03/2 - 00:18 ·
helen_1396

دل سوختن نداره ک واقعیته {-7-}

1400/03/2 - 00:28 ·
ejoosta5662

آره ...! چه اعتماد به سقفی {-2-}

1400/03/2 - 00:34 ·
helen_1396

خخخ.اقا رضا شما فقط اینجایی؟جای دیگه نیستی

1400/03/2 - 00:35 ·
ejoosta5662

کلیکی ها بودم ، اما از وقتی که اینجا اومدم دیگه اونجا زیاد نرفتم

1400/03/2 - 00:38 ·
helen_1396

ااهان..گفتم شاید جای دیگه..بچه ها باشن و من خبر نداشته باشم

1400/03/2 - 00:39 ·
ejoosta5662

از جای دیگه ای خبر ندارم، اما اینجا چون ساختارش به نایس قدیم نزدیکتره راحت ترم

1400/03/2 - 00:42 ·
helen_1396

اره ..همینطوره اقا مهلم{-21-}

1400/03/2 - 00:44 ·
ejoosta5662

{-2-}

1400/03/2 - 00:48 ·
helen_1396

{-a179-}{-a179-}

1400/03/2 - 00:50 ·
helen_1396

خوشگلم؟{-18-}

1400/03/2 - 00:51 ·
roya15

ووویی چقد حرفیدیت بچه ها
خوش اومدید {-29-}

1400/03/2 - 00:53 ·
helen_1396

فدا رها جان{-41-}

1400/03/2 - 00:55 ·
roya15

{-41-}عزیزی یکتا فدات اونور جوابتو دادم
خوبی؟{-29-}

1400/03/2 - 00:56 ·
ejoosta5662

سلام رها، این یکتا با اون دندوناش مغز منو خورد به دادم برس

1400/03/2 - 00:57 ·
ejoosta5662

...

1400/03/2 - 01:15 ·
helen_1396

خوبم رها جان .عزیزی شما ..ارع دیدم{-41-}

1400/03/2 - 01:15 ·
roya15

سلام رضا
دلت میاد مگه بده سرتون گرم شده {-11-}

1400/03/2 - 01:25 ·