دختران شهر

به روستا فکر می کنند دختران روستا در آرزوی شهر می میرند مردان کوچک به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند مردان بزرگ در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه اش نمی رسد

2021/05/23 - 18:11
پیوست عکس:
1053500x599_1498079437952129.jpg
1053500x599_1498079437952129.jpg · 500x599px, 43KB
دیدگاه
Reza14

دریابش مرد خوبیه {-35-}

1400/03/2 - 18:23 ·
z923931302

ممنون

1400/03/2 - 20:40 ·
aylar

پل آرامش ...
هرکس دنبال رفاه و آرامشه ...

1400/03/3 - 12:53 ·
z923931302

{-35-}فدات عزیزم لایک به حضورت ایلار جونم {-41-}

1400/03/3 - 13:08 ·
ber99keh

{-41-}{-41-}{-41-}

1400/03/3 - 18:49 ·
z923931302

{-a154-}{-a107-}{-49-}{-23-}{-41-}{-41-}

1400/03/3 - 18:50 ·

باز نشر توسط