چشم‌هایم برایت نفس می‌کشد.
نفس‌هایم روزی هزار بار تو را می‌بیند.
حتی در این جابجایی نامتعارف
هم می‌توانم
تو را آنقدر دوست داشته باشم که
دل و دیده
را با هم اشتباه بگیرم.
2021/05/24 - 02:20 در شمس و برترین های ققنوس