عاشق سنگینی دست‌هایت می‌شوم.
وقتی مهربانی‌هایش را روی شانه‌هایم می‌اندازی.
وقتی دلم می‌خواهد خم شود قامتم زیر این همه مهربانی.
عجب دست های سنگینی داری تو.
راستش را بگو چطور حجم این همه مهربانی را با خودت این طرف و آن طرف می‌بری؟
من که می‌دانم.
برای دیگران بگو.
این روزها چقدر حالم خوب است وقتی دست‌هایت سنگین‌تر از دیروز می‌شود.
این را شانه هایم می‌گویند.
-محمد رضايى-
2021/05/24 - 02:21 در شمس و برترین های ققنوس
دیدگاه
aylar

{-35-}#عالی{-37-}

1400/03/3 - 12:23 ·
bahariii

{-a153-}

1400/03/3 - 13:59 ·