آماده ای؟پلک نزن!
لبخند
سه، دو، یک!
ثبت شد طرح نگاهت، لبخندت در قاب چشمانم.
عکسی به یادگار برای ابدیت!
تو هر روز در نگاه من با چشم‌های من پلک می‌زنی
و
من هر روز دنیا را با تو زیباتر می‌بینم...
تصویرت رویایی شد
این عکس مال من است
جایی که مال هیچکس نیست!

-هانیه الماسی-
2021/05/24 - 02:21 در شمس و برترین های ققنوس