در میان اشکها پرسیدمش
خوشترین لبخند چیست ؟!
شعله ای در چشم تاریکش شکفت
جوش خون بر گونه اش آتش فشاند
گفت: "لبخندی که عشق سربلند
وقت مردن بر لب مردان نشاند."
من ز جا برخاستم
بوسیدمش

????هوشنگ ابتهاج


2021/05/24 - 21:31
دیدگاه
aylar

{-a153-}

1400/03/3 - 21:55 ·
leyla_zm

سلام محدثه جان{-a69-}

1400/03/3 - 23:44 ·
Mohadese

سلام لیلا جون{-a99-}

1400/03/4 - 00:03 ·
leyla_zm

اینجا یه آشنا میبینیم کلی ذوق میکنیم{-65-}{-64-}

1400/03/4 - 00:25 ·
Mohadese

منم همینطور{-64-}{-64-}

1400/03/4 - 10:24 ·

باز نشر توسط