میگمااا

آشُ لاش برسی خونع ... بعدنی بفمی ... بعلع دیگ
img src=

گــــرفـــــتــیـــن دیـــــگ ...

تا بعد
2021/05/24 - 22:26 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

نگرفتم{-28-}

1400/03/3 - 22:29 ·
mohammad123

یه غریبه توی خونه بوده.؟ {-59-}

1400/03/3 - 22:31 ·
aylar

شامتو خوردن؟؟؟{-38-}

1400/03/3 - 22:31 ·
mohammad123

یارانت قطع شده.. خخخ{-7-}

1400/03/3 - 22:35 ·
aylar

ته دیگ نذاشتن برات؟؟؟{-36-}

1400/03/3 - 22:38 ·
mohammad123

خواستگار امده برات.؟؟ {-a90-}

1400/03/3 - 22:41 ·
mehrsa

{-18-}همرو بردی تو خماری سپیده

1400/03/3 - 22:42 ·
mohammad123

بیست سوالی هست؟ توی جیب جا میشه؟؟ {-a77-}

1400/03/3 - 22:44 ·
aylar

سپی رف داخل دید پاستیل هاشو خوردن حتما{-36-}یا شایدم لواشک هاشو{-30-}

1400/03/3 - 23:45 ·
mohammad123

رسیدی خونه دیدی که برقها قطع شده.. {-40-}

1400/03/3 - 23:47 ·
aylar

اهاااا اقامحمد فک کنم درست حدس زدی{-a186-}
صد امتیاز واس شوما{-a179-}

1400/03/3 - 23:51 ·
mohammad123

مرسی ابلار خانم. امتیاز را از کیسه خلیفه میبخشی... {-7-}

1400/03/4 - 00:28 ·
aylar

ن از کیسه خودمونه{-a193-} ناقابله{-a204-} {-a177-}

1400/03/4 - 00:46 ·
manam98

وااای خداا ترکیدم ع خنده ... {-18-}آیلار ... مهرسا ... آقا ممد ... {-18-}

1400/03/4 - 19:23 ·
aylar

همیشه خندون باشی

1400/03/4 - 19:38 ·
manam98

جووون آیلاری ... همچنین قشنگم ..{-49-}

1400/03/4 - 19:45 ·
aylar

مچکرات فداتم ...ولی نگفتی چیشد اخرش هااااا؟؟؟{-1-}

1400/03/4 - 19:46 ·
manam98

بازی پرسپولیس ...{-18-} حست قوی نیستااا {-2-}

1400/03/4 - 19:49 ·
aylar

اهاووووون {-8-}

1400/03/4 - 20:39 ·