اصالت تنها چیزی ست که در انسان باقی می ماند
وقتی همه چیز را فراموش کرده است.


????ادوارد هریوت


2021/05/25 - 13:40 در Facenama فیسنما

باز نشر توسط