به بچه‌هامون یاد بدیم که معرفت داشتن و آدم وفاداری بودن به معنای تحمل هر چیزی از طرف مقابل نیست.
به قول قدیمیها:
"نجابت زیاد، کثافت میاره"


2021/05/25 - 13:41 در Facenama فیسنما
دیدگاه
aylar

مرحبا {-35-}

1400/03/4 - 16:20 ·
Mohadese

{-a154-}{-a154-}{-a154-}

1400/03/4 - 19:18 ·

باز نشر توسط