شفق های قطبی بعد از ۶ ماه ظلمت و شب در قطب ،
در نزدیکی سپیده دم بوجود می آیند...
گاهی زیبایی ها بعد از تاریکی ها و سختی ها پدیدار میشوند ...
2021/05/26 - 13:19 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20210525_100913_217.jpg
IMG_20210525_100913_217.jpg · 3385x2259px, 3.8MB
دیدگاه
mohammad123

{-7-}

1400/03/5 - 13:20 ·
Reza14

نایس {-35-}

1400/03/5 - 13:21 ·
aylar

{-a81-}

1400/03/5 - 13:21 ·
aylar

ممنون اقا رضا{-a142-}

1400/03/5 - 13:21 ·
mohammad123

خواهش میکنم. داری میرقصی دستمال بازیه..؟؟؟ خخ{-35-}

1400/03/5 - 13:23 ·
aylar

ن دیگه .....من الان خوشحالم {-a204-}

1400/03/5 - 13:27 ·
Reza14

{-a204-}{-a160-}

1400/03/5 - 13:28 ·
mohammad123

همیشه دلت شاد و خوش باشه انشاءالله.. {-35-}

1400/03/5 - 13:29 ·
aylar

ممنونم اقا محمد همچنین شما{-a142-}


اقارضا سیگار نکش اینجا دخانیات ممنوعه{-54-}

1400/03/5 - 13:31 ·
Reza14

پ چرا خودت کشیدی {-a151-}

1400/03/5 - 13:32 ·
aylar

خب من سیگار نکشیدم ...همبنجوری گرفتم فقط {-7-}

1400/03/5 - 13:33 ·
Reza14

منم ژست گرفتم از کجا میدونی کشیدم {-7-}

1400/03/5 - 13:37 ·
aylar

یدونه از استیکرا داشت سیگار میکشید ...فقط یکی شون ژست بود
ببین این فقط سیگار رو با ژست گرفته{-a204-}
ولی این استیکره داره سیگار میکشه ... ببین !!!! دودم میکنه{-a160-}

1400/03/5 - 13:39 ·
Reza14

ن اون دومی خود طرف روغن سوزی داره دود از دهنش میاد بیرون جای اگزوزش {-7-}

1400/03/5 - 13:45 ·