بــــــاید ڪنم
چندی ست تمرین مۍڪنم
من مۍتوانم ! ، ، مۍشود ! ، ، ،
تلقین مۍڪنم
حالم ؟ ، ، نه اصلا نیست
تا بعد بهتر مۍشوم ، ، ،
به حال این دل و غمگین مۍڪنم
من مۍپذیرم اۍو برنمۍگردی ، ،!
خود را براۍ این ، ، صدبار مۍڪنم
ڪم ڪم ز یادم مۍروی ، این و رسم اوست!
این جمله را با ش ، ، ،
صد بار مۍڪنم ـ
2021/05/27 - 00:50 در A-D-M
دیدگاه
aylar

{-a153-}

1400/03/6 - 06:17 ·
57davood

ممنون ، ، ، {-35-}{-35-}

1400/03/6 - 22:33 ·