گجلریم حرام حرام ، حرا اونا دیین گلسین
نفس آلا بیلمیر داریخر اونا دیین گلسین
بلکه ده منن جانمی آلماغ ایستیر او ، راضیم آلسین
آلسیم تمام اونا دیین گلسین...

[لینک ضمیمه]
2021/05/27 - 19:36 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1600609440455134_orig.jpg
1600609440455134_orig.jpg · 720x714px, 86KB
دیدگاه
Reza14

یاشا ایلا ر ترک سن سنده {-7-}

1400/03/6 - 23:54 ·
aylar

من ترکی بلد نیستم ...

1400/03/7 - 00:26 ·
Reza14

پ چرا پستت ترکیه ؟ {-36-}

1400/03/7 - 00:32 ·
aylar

من اجدادم ترک بودن...ترک شاهسون شیراز ... فک و فامیل و اطرفیان ترکی بلدن ولی خب من ترکی بلد نیستم ...مامانم فارس بود منم دیگه ترکی یاد نگرفتم

1400/03/7 - 00:44 ·
Reza14

اگر ان ترک شیرازی ک میگن شمایی پ {-a151-}
اصلن متوجه نمیشی ؟

1400/03/7 - 00:45 ·
aylar

ن اصن

1400/03/7 - 00:46 ·
Reza14

اها .شیرازی شما ؟

1400/03/7 - 00:51 ·
aylar

پدرِ پدربزرگم ، توی شیراز بودن ... البته ایل بودن
بعدشم ک زمان رضاخان علیه رضا خان قیام میکنن و تبعید میشن

1400/03/7 - 01:59 ·