اره من بدم، شما ک خوبی
چرا دائم دور و بر من میزنی؟
2021/05/28 - 07:20 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20210526_190635_333.jpg
IMG_20210526_190635_333.jpg · 1038x1279px, 43KB
دیدگاه
mohsen3335

الان دود میشه میره هوا {-7-}

1400/03/7 - 07:22 ·
mahii

دود نیس ابره{-33-}

1400/03/7 - 07:25 ·
mohsen3335

وسط اتاق رو صندلی ابر ع کجا اومده ؟{-7-}

1400/03/7 - 07:27 ·
mahii

از دودکش اتاق اومده{-a75-}

1400/03/7 - 07:29 ·
sun

از خشمته

1400/03/7 - 07:30 ·
mahii

{-a75-}اره شاید
ب اون فکر نکرده بودم

1400/03/7 - 07:31 ·
sun

اسم تو دیدم انتظار آتشفشان داشتم هخخ

1400/03/7 - 07:35 ·
mohsen3335

راس میگه میشه از خشمت باشه ک اتیش گرفته دود میشه میره هوا

1400/03/7 - 07:35 ·
mahii

{-18-}آتشفشان نیمه فعالم

1400/03/7 - 07:37 ·
sun

در حد کلیمانجارو باش ی کیف داره

1400/03/7 - 07:38 ·
mohsen3335

خدا رحم کنه {-7-}

1400/03/7 - 07:38 ·
mahii

{-15-}صدبار گفتم این دود نیس
هی بگو دوده{-a70-}

1400/03/7 - 07:39 ·
sun

خدایا چقدر ترسو داریم منم ک شجاعم ک دوسم نداری خخ

1400/03/7 - 07:39 ·
mahii

{-18-}{-18-}کلیمانجارو خوبه

1400/03/7 - 07:40 ·
mohsen3335

شبنم تو این عکس رو چی تفسیر میکنی

1400/03/7 - 07:40 ·
mahii

{-33-}{-33-}خدا ب خودت رحم کنه محسن
الان منقرضت میکنم اگ باز بگی دوده

1400/03/7 - 07:41 ·
sun

ی فرشته شاخدار ک هاله ای از نور او را فراگرفته است.

1400/03/7 - 07:41 ·
mohsen3335

رحم کن با اون خشمت {-34-}

1400/03/7 - 07:42 ·
mohsen3335

بگو کاندیدای جدیده دیگه {-18-}

1400/03/7 - 07:42 ·
mahii

ما دوست داریم شبنم خانم{-a153-}

1400/03/7 - 07:42 ·
sun

نترس مرد مگه ترسو میشه وا نوبرهااا

1400/03/7 - 07:43 ·
sun

مگه تو چند نفری خخ

1400/03/7 - 07:43 ·
mohsen3335

والا ازین دخترای امروزی باس ترسید
دختر هم دخترای قدیم {-32-}

1400/03/7 - 07:44 ·
mahii

من {-36-}
چهار نفرم
جسمم روحم قلبم مغزم{-a165-}

1400/03/7 - 07:45 ·
sun

پس به فنا رفتی
اون زبونت هنوز دراره ماره رو بیارم خخ

1400/03/7 - 07:45 ·
mohsen3335

همون که تو ملکه اسی ؟ {-32-}

1400/03/7 - 07:46 ·
sun

وای من چهارتا شم تسخیر کردم عجب اعجوبه ای هستمااا

1400/03/7 - 07:46 ·
sun

اره چه خوب یادت مونده ملکه مارها

1400/03/7 - 07:47 ·
mahii

{-33-}{-33-}

1400/03/7 - 07:47 ·
mohsen3335

شناختمت دیگه {-18-}

1400/03/7 - 07:49 ·
sun

منقل و اسپند بیارید چشم نخوری یا این هوشت

1400/03/7 - 07:50 ·
mohsen3335

منقل نمیخواد خشم خودش اتیشه {-18-}

1400/03/7 - 07:51 ·
sun

اون دوس نداره کسی دورو برش پرسه بزنه ک خخ

1400/03/7 - 07:52 ·
-extraordinary-

اهم اهم
برین گنار باب اسفنجولی اومدددددد{-a125-}{-64-}

1400/03/7 - 07:52 ·
mohsen3335

اووه نگین مراقب باش اتیش نگیری {-18-}

1400/03/7 - 07:53 ·
sun

اینجا نیا باب واسه بچه ها خطرناکه ننه جون خخ

1400/03/7 - 07:55 ·
mahii

{-33-}{-33-}سلام باب
اروم بیا منقل و اسپند حضرات رو خراب نکنی{-18-}

1400/03/7 - 07:55 ·
-extraordinary-

نچ
پاتریک تو اتیش خودش منوحل میکنه{-32-}

1400/03/7 - 07:55 ·
-extraordinary-

چرا شبنم؟

1400/03/7 - 07:55 ·
sun

دیگه خرابش کرد خشمی

1400/03/7 - 07:56 ·
-extraordinary-

{-18-}جوونز
ازکنارمیام
حالا جنس چیه؟؟؟صنعتی یا سنتی؟{-18-}

1400/03/7 - 07:56 ·
mahii

{-a125-}{-a125-}
...... {-a115-}.......
نگین اب رو اتیشه منیا

1400/03/7 - 07:56 ·
sun

باب و آقای خرچنگ و ... خوشن اینجا مال سینه سوخته هاس خخ

1400/03/7 - 07:57 ·
mahii

{-18-}{-18-}
نمیدونم
فک کنم از اون سنتیا دو اتیشست

1400/03/7 - 07:57 ·
mohsen3335

خب میسوزی .. حیفی .. {{-18-}

1400/03/7 - 07:57 ·
mahii

{-18-}{-18-}
محسن اختاپوسه
{-18-}

1400/03/7 - 07:58 ·
sun

اره بابا ببین سیگار محسن خان و گوشی دستت بیاد خخ

1400/03/7 - 07:58 ·
-extraordinary-

نفسس
بیا پی وی عشقم
اینجاتوغمومی ابراز عشق منشوریه{-18-}جررر
فقط تاپودامن بپوش{-33-}

1400/03/7 - 07:59 ·
-extraordinary-

{-18-}من از خاکستر عشقمون پدید می ام{-18-}

1400/03/7 - 08:00 ·
mahii

{-18-}{-18-}
گمشو
من فقط با چادر جلو تو ظاهر میشم اونم فقط دماغم پیداست{-a83-}

1400/03/7 - 08:00 ·
mohsen3335

{-18-}نفس ما رو تو یه حساب دیگه میکردیم ..
این نگین ع کجا پیداش شد {-18-}

1400/03/7 - 08:01 ·
sun

اگه با منی من چادری م خخخ

1400/03/7 - 08:01 ·
mohsen3335

سبنم تو نیشتو بزن {-18-}

1400/03/7 - 08:01 ·
-extraordinary-

{-18-}دلت میادد؟؟سرخی لباتو نبینم؟

1400/03/7 - 08:02 ·
sun

زهرم تموم شده داری قرض بدی هه

1400/03/7 - 08:02 ·
-extraordinary-

من از حوریان بهشتی ام{-18-}

1400/03/7 - 08:02 ·
mohsen3335

{-18-}نگین{-18-}

1400/03/7 - 08:03 ·
mahii

{-18-}{-18-}
خدا نعلت نشی نگین{-18-}

1400/03/7 - 08:04 ·
-extraordinary-

ولم کنین تو نقشم فرورفتم{-18-}

1400/03/7 - 08:04 ·
mahii

نه محسن زهرش کجا بود از این مار پلاستیکیاست زهر نداره{-18-}

1400/03/7 - 08:04 ·
-extraordinary-

{-18-}چرا عقشم؟؟؟
بیا پی وی صبح بخیربگو بمن
بلدی غذادرست کنی دیگه؟

1400/03/7 - 08:05 ·
mohsen3335

اره اره
تازه ملکه هم باشه ملکه زنبوراس {-18-}

1400/03/7 - 08:05 ·
mohsen3335

نگین منو هوس انداختی .{-18-} من بیام ؟ {-18-}

1400/03/7 - 08:06 ·
mahii

{-4-}{-4-}
نگین یادم نیار {-18-}
دیوونه

1400/03/7 - 08:07 ·
sun

آدرس بده تا مث سیاه نور واست عمل کنم خخ

1400/03/7 - 08:07 ·
-extraordinary-

{-18-}کوف محسن
تو برو پیش تاتی{-18-}

1400/03/7 - 08:07 ·
sun

این محسن خانتون در جریان ه خخخ

1400/03/7 - 08:08 ·
-extraordinary-

{-33-}چراا
حیف که وقت نبود
وگرنه سوژه بودا{-18-}

1400/03/7 - 08:08 ·
sun

محسن خان چشمم روشن حرمسرا را انداختی

1400/03/7 - 08:08 ·
sun

چه تغییری ایجاد شد خشم= ماهی
ماهی دوست داریم

1400/03/7 - 08:10 ·
mohsen3335

شبنم مازیتو چیکار کردی فراری شد ؟ {-18-}

1400/03/7 - 08:10 ·
sun

دیگه نیش ملکه مارا رو خورده پادزهر میخواد تا بیاد

1400/03/7 - 08:11 ·
mahii

{-7-}ماهی خیلی قشنگه
ب ادم روحیه میده برا زندگی
وقتی تو اب حرکت میکنه کل وجودم پر از شادی میشه
یا وقتی دهنشو تو اب باز و بست میکنه خیلی بامزه میشع انگار داره حرف میزنه{-18-}

1400/03/7 - 08:12 ·
mahii

نگین{-18-}
نگهش میداشتی بعد از امتحانا یکم بخندیم باهاش

1400/03/7 - 08:12 ·
sun

اوه یس پس بزار ی پست ماهی مهم ونت کنم خیرشو ببینی

1400/03/7 - 08:13 ·
mohsen3335

نفس میدونی ماهی سمبل چیه ؟ {-18-}

1400/03/7 - 08:13 ·
-extraordinary-

{-18-}حال نداشتم
یک ماه دیگه تموم میشه
حالا بیاودرستش کن
بره بدرک{-18-}

1400/03/7 - 08:14 ·
mahii

{-7-}{-7-}ووی من ک خیلی دوس دارم شبنم
نوکرتم{-33-}{-41-}

1400/03/7 - 08:15 ·
mahii

نه نماد چیه

1400/03/7 - 08:15 ·
mahii

{-18-}{-18-}کاش میشد بزاریمش تو یخچال فریزر
تا بعد امتحانا بمونه{-18-}

1400/03/7 - 08:16 ·
-extraordinary-

{-18-}تموم کردی درسستو؟{-18-}
من الان قلمچی دارم
بعدازظهر یه فصلی که مونده میخونم{-33-}

1400/03/7 - 08:18 ·
mohsen3335

شوماها پشت سر کی میحرفین {-18-}

1400/03/7 - 08:19 ·
-extraordinary-

همونی که بهت گفتم گفتی بلاکش کن{-15-}{-33-}

1400/03/7 - 08:21 ·
sun

محسن خارج شو الان گیجت میکنن ویز ویز

1400/03/7 - 08:21 ·
mahii

{-33-}ن تموم نیس
الان میرم بخونم

1400/03/7 - 08:21 ·
mohsen3335

سوژه کردی بدبختو ؟ {-18-}

1400/03/7 - 08:22 ·
mahii

همونی ک تو خیلی از مغزت استفاده کردی گفتی بلاک کن{-18-}
محسن این همه باهوشیو کجات جا دادی{-18-}

1400/03/7 - 08:22 ·
mohsen3335

چه ویز ویزی داری شبنم {-18-}

1400/03/7 - 08:23 ·
-extraordinary-

واای فردا فاینال هم دارم
توف{-15-}

1400/03/7 - 08:23 ·
mohsen3335

نفس ماهی سمبل خنگولیه . {-18-}

1400/03/7 - 08:23 ·
mahii

{-5-}برو درستو بخون

1400/03/7 - 08:24 ·
sun

چقدر ریلکسی ما امتحان داشتیم تی وی هم تعطیل بود این شدیم وای به شماها

1400/03/7 - 08:25 ·
sun

محسن شیرین میشود خنگول خوب اومدی خخ

1400/03/7 - 08:25 ·
mahii

{-a139-}از خودت درمیاری چرا
{-a118-}اصنم نماد خنگولی نیست

1400/03/7 - 08:25 ·
-extraordinary-

دارم ازمون قلمچی میدم اخه{-18-}

1400/03/7 - 08:26 ·
mohsen3335

{-18-}از نگین بپرس
شبنمم تایید کرد {-18-}

1400/03/7 - 08:27 ·
-extraordinary-

نخیررشم
ماهی نماد زینت و زیباییه{-a139-}

1400/03/7 - 08:28 ·
mahii

اصن باشه{-a172-}
اصن منم خنگم مشکلیه؟
اگ مشکلیه سرتو بکوب ب دیوار{-32-}

1400/03/7 - 08:28 ·
sun

ولی ماهی محسن قشنگتره خخ

1400/03/7 - 08:29 ·
mohsen3335

{-18-}نگین . ترسیدی از خشم ؟ {-18-}

1400/03/7 - 08:29 ·
mahii

نخیرم
ماهی نماد زندگیه نماد سرزندگی و عشق و مهربانی

1400/03/7 - 08:29 ·
sun

نه نکوبی بوف میشی خخ

1400/03/7 - 08:30 ·
-extraordinary-

{-18-}نخیرنترسیدممم

1400/03/7 - 08:30 ·
-extraordinary-

{-18-}

1400/03/7 - 08:31 ·
mohsen3335

{-18-}{-18-}شبنم تو ماهی منو دیدی ؟{-18-}

1400/03/7 - 08:31 ·
mahii

افرین نگین{-41-}
خوب گفتی{-49-}

1400/03/7 - 08:32 ·
mohsen3335

{-18-}اره ترسیدی {-18-}

1400/03/7 - 08:32 ·
sun

اره میدونم خنگولاشو دوس داری

1400/03/7 - 08:32 ·
-extraordinary-

محسن حیاروقورت دادی{-33-}

1400/03/7 - 08:32 ·
-extraordinary-

{-18-}نخیرمم

1400/03/7 - 08:33 ·
sun

این پست خشم = ماهی باید تو گینس امروز ثبت شه محسن کارای اداریش با تو

1400/03/7 - 08:34 ·
mohsen3335

{-18-}اون میگه من نگفتم ک {-18-}

1400/03/7 - 08:34 ·
-extraordinary-

امضا
مهر
توف
{-18-}

1400/03/7 - 08:34 ·
-extraordinary-

توهم که اصلا نمیخاری{-18-}

1400/03/7 - 08:35 ·
sun

وای روم به دیواری شد من رفتم

1400/03/7 - 08:37 ·
mahii

چرا یجوری حرف میزنین{-36-}

1400/03/7 - 08:38 ·
-extraordinary-

چجوری؟؟{-33-}

1400/03/7 - 08:39 ·
mahii

{-a118-}نمیدونم یجوری دیگه
من متوجه نمیشم اصن{-a201-}

1400/03/7 - 08:40 ·
-extraordinary-

{-18-}{-15-}خنگول خودمی

1400/03/7 - 08:41 ·
mohsen3335

{-18-}{-18-}واسه اینکه تو ماهی هستی {-18-}

1400/03/7 - 08:41 ·
mahii

{-a162-}{-15-}

1400/03/7 - 08:42 ·
mahii

{-a93-}{-a93-}
هر دوتونو میزنما

1400/03/7 - 08:42 ·
-extraordinary-

{-18-}اووخ دردم اومد

1400/03/7 - 08:44 ·
mohsen3335

{-18-}خشمش در گرفت
همش تقصیر توعه شبنم {-18-}

1400/03/7 - 08:44 ·
sun

ببین چه اتیشی به پا کردم گوشیم سوخت
آخه چه معنی میده اول صبحی دو دو دم !!! گل بیارید من رو حیم گل نیلوفری ع خخ

1400/03/7 - 08:46 ·
mahii

{-a195-}{-a195-}

1400/03/7 - 08:49 ·
-extraordinary-

{-33-}بیخیال دنیااا
بیا بخل من{-23-}{-18-}

1400/03/7 - 08:51 ·
sun

خشمی جان ببخش پستت و شلوغ کردم رو ز خوش

1400/03/7 - 08:51 ·
mahii

{-23-}اومدم{-33-}

1400/03/7 - 08:52 ·
mahii

اشکال نداره
تنت سلامت شبنم{-35-}

1400/03/7 - 08:52 ·