چشماشو رنگش ..
گرماى دستش ..
اشكاشو اخمش ..
حتى هر لبخندش...
زندگی همين چيزای كوچيكه♥


2021/05/28 - 11:59 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
1579370621_4449.jpg
1579370621_4449.jpg · 641x800px, 79KB
دیدگاه
sun

به به

1400/03/7 - 12:39 ·
Elahe_my

{-a107-}

1400/03/7 - 12:41 ·