یک فال دست نخورده
از چشمانت برایم می‌گیری.
می خواهم بهترین غزل را بگویی.
جوری که حافظ به غزل چشمانت غبطه بخورد.
این که اسمش حسادت نیست.هست؟
می‌خواهم یک فال دست نخورده، تا به حال خوانده نشده برایم بگیری.
شاه‌بیتش را خودت بخوان.
تفأل می‌زنم به دیوان ناب چشمانت.
نیت کردم.
شروع کن.
بسم الله الرحمن الرحیم
2021/05/28 - 21:21 در چند قدم زیر باران