درست‌ترين شكل عشق آن است
كه شما چگونه با یک فرد رفتار می‌كنيد؛
نه اينكه درباره وی چه احساسی داريد.


| آنتوان چخوف
2021/05/28 - 21:22 در چند قدم زیر باران
دیدگاه
Reza14

لایکی {-35-}

1400/03/7 - 23:19 ·
bahariii

{-49-}

1400/03/26 - 02:57 ·
Reza14

عه بوس فرستادی {-7-}

1400/03/26 - 12:40 ·
bahariii

{-33-}

1400/04/20 - 02:59 ·
Reza14

یک ماه داری میبوسی خودتم ک نیستی لیج اب شدم {-18-}

1400/04/20 - 10:56 ·