زلزلهimg src=

2021/05/29 - 20:39
دیدگاه
mohammad123

کجا؟؟

1400/03/8 - 20:43 ·
mahii

جنوب اصفهان

1400/03/8 - 20:44 ·
nrges

{-16-}

1400/03/8 - 20:44 ·
mohammad123

کدوم منطقه کدوم محله؟؟؟

1400/03/8 - 20:45 ·
nrges

ووی اینجا نیاد{-38-}
ما شرقشیم

1400/03/8 - 20:46 ·
mahii

{-31-}نمیدونم
خیلی بد بود ما توی مرز سه استان اصفهان، چهارمحال، کهگلویه ایم نمیدونم این زلزله کجا بود
قلبم اومد تو دهنم{-31-}

1400/03/8 - 20:52 ·
mahii

تو لرزه نگارم میرنم فقط زلزله بوشهرو میاره<img src=(" title=":((" />
اخه مگه میشه بوشهر تا اینجا بیاد

1400/03/8 - 20:53 ·
mahii

شرق خبری نی<img src=(" title=":((" />
ما بیچاره های غربی در خطریم:))

1400/03/8 - 20:53 ·
mahii

{-a118-}{-a118-}

اها الان اوردش تو قسمت کمه اومده {-a118-}
2.8ریشتر بود

1400/03/8 - 20:55 ·
nrges

اوه اوه
بخیر بگذره

1400/03/8 - 20:58 ·
mahii

{-a124-}اوهوم

1400/03/8 - 20:59 ·
nrges

{-49-}

1400/03/8 - 21:00 ·
mahii

{-41-}

1400/03/8 - 21:00 ·
nrges

انشالله ک چیزی ن{-23-}

1400/03/8 - 21:01 ·
Amir-off

یا
امامزادهای
این ور
اون ور
{-a73-}

1400/03/8 - 21:02 ·
-extraordinary-

نفسسسس
سالمی عشقم؟؟طوریت نشد؟{-52-}

1400/03/8 - 21:06 ·
mahii

مرسی نرگسی{-a153-}

1400/03/8 - 21:33 ·
mahii

{-33-}{-33-}کمم ک نیستن

1400/03/8 - 21:34 ·
mahii

اره زندم نگین{-38-}
{-a118-}خیلی ترسیدم خواستم از تخت بیام پایین بدوام بیرون
بوم خوردم زمین از ناحیه سر
نمیدونستم بخندم یا زار بزنم
هیچی دیه چپیدم زیر تخت:|

1400/03/8 - 21:36 ·
mohammad123

خب جایی که نشستین اسمش چه؟؟

1400/03/8 - 21:42 ·
mahii

الان اسم ناحیه مسکونیه ما چ کمکی میتونه ب تو بکنه
{-18-}میخوای ب زلزله و ویرانی ها رسیدگی کنی؟

1400/03/8 - 21:44 ·
-extraordinary-

{-41-}{-33-}اوووخخخ
خودتو زخمی کردی که
اشکال نداره تموم شد دیگه{-23-}

1400/03/8 - 21:45 ·
mohammad123

خب اون وقت من میگم که الکی گفتی فقط میخواستی یه چیزی گفته باشی....

1400/03/8 - 21:46 ·
mahii

{-18-}{-18-}{-18-}
مث موش کوچولوهای ترسیده زیر تختم تو خودم جمع شده بودم
{-18-}
ایهیم{-41-}

1400/03/8 - 21:47 ·
mahii

{-27-}{-32-}{-33-}{-33-}
بعد اینکه تو اونو بگی منم میگم فکر تو و هر کس دیگه برام مهم نیس
مهم خودمم ک میدونم دروغ نگفتم{-27-}

1400/03/8 - 21:48 ·
-extraordinary-

نفس تو چقد منی
یا من توعم{-18-}
سربه هواا
از صبح تا حالا دوباره زانومو زدم به میز
زانوم کبود شده
خطای دید دارم فک کنم{-18-}

1400/03/8 - 21:48 ·
-extraordinary-

اخ خدااا
نفس{-33-}دلم

1400/03/8 - 21:49 ·
mohammad123

خب من خودم اصفهانی هستم باید بهم ثابت کنی ببینم کجایی اصفهان زلزله امده؟؟؟

1400/03/8 - 21:49 ·
mahii

{-18-}{-18-}نگین اگه دست منو ببینی از سه چهار ناحیه زخم عمیق برداشته جاش مونده
یبار شاخه درخت بریده یبار خوردم زمین یبار سیم ساختمونا دستمو جر داد
پاهای منم کبوده نمیدونم میخورن کجا خودم نمیفهمم{-18-}

1400/03/8 - 21:52 ·
mahii

اقای اصفهانی
جنوب اصفهان شهرستان سمیرم میشینم
تو روستای کمه زلزله اومده بود
یبار ک گفتم{-19-}

1400/03/8 - 21:52 ·
-extraordinary-

{-18-}جرررر
تنها نیستم
هردفعه یه زخم جدید میبینم که نمیدونم واس چیه{-18-}
خودش کبودمیشه خودش خوب میشه
من همون فلج سابقم{-18-}

1400/03/8 - 21:53 ·
mahii

{-18-}{-18-}
{-18-}
همشم بخورو بخوابه نمیدونم چرا همچین میشه{-18-}

1400/03/8 - 21:56 ·
-extraordinary-

{-18-}بخدا
من شبا تو تخت با دیوار درگیرم{-18-}
جای ناخونام رودیوار چسبیده به تخت هست{-18-}

1400/03/8 - 21:58 ·
mahii

{-18-}{-18-}{-18-}
تو جنی میشی{-18-}
من از بس رو تخت اینور اونور میکنم و چرخ میزنم مامانم فک میکنه من شبا بیدارم تو گوشی ام
صب ک از خواب پا میشه میگه تو چرا همش شبا بیداری
بابا ب پیر ب پیغمبر من تاحالا از12 بیشتر بیدار نبودم {-18-}
صبم ک پا میشم انگار با پتو گرهم زدن

1400/03/8 - 22:00 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}خداروشکرغیرعادی نیستم{-18-}
توهم توخونه خودت میخونی میرقصی؟{-33-}
من شبا خرسیمو بغل میکنم
صبح بیدارمیشم میبینم افتاده وسط اتاقم{-18-}فک کنم با لگد پرت میکنم

1400/03/8 - 22:04 ·
mahii

{-18-}{-18-}اره مث دیوونه ها
یا با صدای جارو برقی میخونم
بعدم از خنده روده بر میشم
مامانمم یجور نگام میکنه انگار داره به یه شاسکول عقب مونده نگا میکنه{-33-}
البته بهش حق میدم
خودت پرت نشی نگین{-18-}مواظب باش

1400/03/8 - 22:10 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}وایییی
دیووونه
چرا انقد شبیه همیم لنتی{-18-}
بیا خصوصی چش سفید
من باید ببینمت
ب خوابم نمیبره قیافتو نبینم{-38-}

1400/03/8 - 22:12 ·
mahii

{-18-}{-18-}باشه

1400/03/8 - 22:16 ·
Reza14

تو خودت زلزله ای نفس {-7-} کامنت جالب تر نگین میگه سالمی طوریت نشده ن مرده تو مسیر جهنم سیتی میباشد {-18-}

1400/03/9 - 02:51 ·
mahii

{-33-}{-33-}{-33-}
زلزله بدون خرابی{-54-}
{-18-}نخیرم تو راه بهشتیان زیباروام{-48-}

1400/03/9 - 07:55 ·
-extraordinary-

{-18-}{-18-}

1400/03/9 - 09:58 ·
Reza14

جفتتون رو هم سونامیید {-a151-}

1400/03/9 - 11:30 ·
mahii

{-18-}{-18-}{-18-}{-32-}{-26-}
بهتر

1400/03/9 - 11:58 ·
Reza14

البت تو بیشتر {-32-} اخ چقدر دلم سوهان خواست {-7-}

1400/03/9 - 12:03 ·
mahii

{-18-}سوهان خوب نیس
دندونو خراب میکنه{-18-}

1400/03/9 - 12:11 ·
Reza14

دندون جهنم انضباطمون صفر نشه {-18-}

1400/03/9 - 12:12 ·
mahii

نمیشه{-18-}

1400/03/9 - 12:13 ·
Reza14

بلای اسمانیی تو {-18-}

1400/03/9 - 12:16 ·
-extraordinary-

چش سفید منه{-18-}
نگاه چپ کنی چشاتو درمیارم{-7-}

1400/03/9 - 12:54 ·
Reza14

کی من برو بابا
دلتونم بخواد نگاتون کنم ایش پیش کیش {-a151-}

1400/03/9 - 12:57 ·
-extraordinary-

دل ما همچین غلطی نمیکنه{-33-}
چیییششش پیششش
درهرحال پاتریک من مال منه
به کسی نمیدمم{-a93-}{-a94-}

1400/03/9 - 13:02 ·
Reza14

ارزونیت بیخ ریش تو {-18-}

1400/03/9 - 13:12 ·
-extraordinary-

{-32-}

1400/03/9 - 13:14 ·
mahii

{-18-}باب اسفنجی نگا منو اذیت میکنه

1400/03/9 - 13:18 ·
mahii

حالم خوب نیس:(
نمیدونم چم شده

1400/03/9 - 13:21 ·
-extraordinary-

چرا خوب نیست؟؟
جاییت درد میکنه؟
از نظر روحی نیاز به کتک داری؟{-36-}

1400/03/9 - 13:36 ·
mahii

{-33-}جاییم درد نمیکنه
نمیدونم چ مرگم شده{-38-}یجوریه حالم
اصن بلد نیستم توصیفش کنم{-38-}

1400/03/9 - 13:38 ·
-extraordinary-

اثرات امتحاناته
الان منم نیاز دارم بیخیال دنیا برم خوش گذرونی و گردش
بعدش دوروز بخوابم:/
که امکان پذیرنیست

1400/03/9 - 13:40 ·
mahii

{-a118-}{-a118-}{-a118-}
وای خدا

1400/03/9 - 13:41 ·
-extraordinary-

هویتو خوندی؟؟؟
لنتی این چرتوپرتا دیگه چیه؟
همه چی شبیه همه
تموم هم نمیشه ۱۰ تا درس{-31-}

1400/03/9 - 13:43 ·
mahii

{-15-}هنوز نخوندمش
چرتتتتتع{-31-}

1400/03/9 - 16:25 ·
-extraordinary-

خیلی چرته{-5-}
منم فقط 4 درسو خوندم

1400/03/9 - 16:27 ·
mahii

{-a109-}{-a109-}
فک کنم فردا باید تقلب کنم
اخه یدونه از دندونامم درد اومده امونم نمیده بخونم

1400/03/9 - 16:29 ·
-extraordinary-

تقلب کارساز نیست
خیلیه{-15-}
همه شبیه هم
اگه گوشی ببری خطرناکه
برگه هم فوقش 10 تا سوال
این 10 تا درسه{-16-}

1400/03/9 - 16:30 ·
mahii

{-31-}{-31-}{-31-}
وای پ چجوری بخونم
مغزم داره سوووت میکشه

1400/03/9 - 16:35 ·
-extraordinary-

5 درس ترم دومو بخون 15 نمره داره
فقط سی و خرده صفحست
اونارو یه بار عمیق بخونی سر دو سه ساعت بسته میشه
البته اگه بفهمی{-15-}

1400/03/9 - 16:37 ·
mahii

{-a165-}{-a165-}چشم

1400/03/9 - 16:39 ·