دل که میدهی . دل از وی بستان . . .وگرنه تو بیدل می مانی و . اودو دل
2021/05/29 - 23:37
دیدگاه
aylar

چه متن زیبایی بود ...

1400/03/9 - 01:21 ·