بدان راضی بودند که با زنان و کودکان و عجزه در خانه بنشینند (پای سیستم بشینن...خخخ)، و دلهای آنها نقش کفر و ظلمت گرفته و دیگر هیچ درک حقایق نکنند....سوره توبه/آیه87
پیام آیه :
آقایان توخونه زیاد تو فضای مجازی نباشن.....!!!
2021/05/30 - 10:41
پیوست عکس:
a06d5234e6a4961c71623f85b395e725.jpg
a06d5234e6a4961c71623f85b395e725.jpg · 435x132px, 37KB