به سلامت . حرف حق همیشه تلخ بوده و هست. توان بحث و پاسخ گویی و علم و آگاهی نداشتید که عدم زدید.
افرادی که به جای استدلال منطقی و دلایل عقلی،، بی ادبی و توهین میکنند... اصطلاحا اهل مغالطه و سفسطه اند.
(بررسی و تفکر در پست قبل)

2021/05/30 - 18:53
پیوست عکس:
خلایق هر چه لایق.png
خلایق هر چه لایق.png · 1316x629px, 286KB