منو تو وقع درس خوندن{-a150-}

2021/06/01 - 07:56
پیوست عکس:
1584856740506-768x576.jpg
1584856740506-768x576.jpg · 768x576px, 56KB
دیدگاه
-extraordinary-

{-33-}{-31-} دقیقا
غصه داریم

1400/03/11 - 08:57 ·
mahii

{-18-}{-18-}
خدا نعلت کنه درسو

1400/03/11 - 09:17 ·
-extraordinary-

لنت لنت
عربی تازه باز کردم{-31-}

1400/03/11 - 09:20 ·
mahii

{-18-}{-18-}
عربی از خودم درمیارم مینویسم

1400/03/11 - 09:22 ·
-extraordinary-

خو بشین بخون{-33-}

1400/03/11 - 09:24 ·
-extraordinary-

[لینک ضمیمه]

1400/03/11 - 09:28 ·
-extraordinary-

اینو دان کن
من از رو این میخوام بخونم

1400/03/11 - 09:28 ·
mahii

مرسی
واقعا نیازم بود
چون نمیتونم رو کتاب بخونم{-49-}

1400/03/11 - 09:52 ·
-extraordinary-

فدات{-41-}
4 تا درسه
تا شب تموم میشه
50 ص

1400/03/11 - 09:53 ·
mahii

اوهوم{-a101-}
ما میتونیم

1400/03/11 - 10:04 ·
-extraordinary-

اره{-a152-}

1400/03/11 - 10:07 ·