دیدگاه
Amiiir

قشنگ میخونه...عجیب

1400/03/12 - 06:41 ·
aylar

خیلی !

1400/04/16 - 17:12 ·
saeed37

{-37-}{-35-}{-35-}

1400/05/5 - 20:21 ·
aylar

ممنونم اقا سعید {-a154-}

1400/05/5 - 21:31 ·
saeed37

خواهش جوجه اردک

1400/05/5 - 21:34 ·
aylar

عه سلام اقا سعید خوبی

1400/05/5 - 21:39 ·
aylar

چطوری بابا کم پیدایی نیستی

1400/05/5 - 21:40 ·
saeed37

سلام بروی ماه نشسته ت .مرسی هستیم همین گوشه کنار کنج خلوت خودم {-27-}{-33-}

1400/05/5 - 21:45 ·
saeed37

یبار دیگه آقا سعید بگی اون وقت خودت میدونی .فک نکن مدیر هستی کاریت ندارمااا {-33-}{-33-}{-33-}

1400/05/5 - 21:46 ·
aylar

باشه باشه بابا چرا عصبانی میشی{-33-}
عیدتم مبارک ... خوشحال شدم ک دوباره میبینمت{-a153-}

1400/05/6 - 20:08 ·
saeed37

قربونت عیدت مبارک {maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/05/7 - 09:49 ·
saeed37

سلام جوجه اررردک خوبی

{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/08/25 - 18:07 ·
aylar

سلاااااااام ... سعیدد تو خودت گلی باو ...عمرت مث گل نباشه
چطوری؟ خوبی؟ چخبرااا
چ خوب ک پ دادی ....خوشحالم میبینمت

1400/08/28 - 20:19 ·
saeed37

به بهههههههه جوجه ارددک خودم خوبییییی خوش اومدییییی چه خبرررر

1400/08/28 - 20:21 ·
saeed37

من بیشتررر خوشحالم از دیدنت چیکار میکینییی کم پیدایییی عزیز

1400/08/28 - 20:21 ·
aylar

عزیزی باو ...

1400/08/28 - 20:23 ·
aylar

یه سری درگیر مشکلات شدم کلا وقت گیر نمیارم دیه ...بخاطر همونم نمیام زیاد

1400/08/28 - 20:24 ·
saeed37

ایشالا حل شه مشکلات عزیزم

گرفتاری واسه همه س ..وقت داری بیا خوشحال میشم میبینمت عزیز

1400/08/28 - 20:25 ·
aylar

اگر بتونم ، چرا ک ن ...حتما میام ...خودمم دلتنگ میشم... اینجا برام کلی خاطره ست
مرسی ازینکه ب یادم بودی و اومدی پ دادی ‌‌‌‌... خیلی خوشحالم کردی{-35-}
درسته ...مشکلات برا همه هست ، اما خب وقت منو میگیره و دیگه دل دماغ نمیزاره برام ک بخوام گوشی دسم بگیرم

1400/08/28 - 20:28 ·
saeed37

قربونت برم عزیززیی

1400/08/28 - 20:30 ·
aylar

خدانکنه سلامت باشی{-a153-}

1400/08/28 - 20:32 ·