...

عاشق شدن

مثل گوش دادن بـه صدای پیانو

توی یک کافه شلوغ می‌مونه

اگه بخوای بـه اون صدای قشنگ گوش کنی

2021/06/02 - 09:38
پیوست عکس:
کافه.jpg
کافه.jpg · 1200x799px, 174KB
دیدگاه
z923931302

.

1400/03/12 - 10:23 ·