دانۍ ڪه چرا به هنگام
با ضجه و بی تابۍ و و فغان است
با آنڪه برون آمده از زه دان
و امروز در این عرصه جهان ست

زان است ڪه در ازل دیده ڪه
بر جای چه ذل و چه هوان ست
داند ڪه در چه ها بر سرش آرند
از آن لحظه اول است !
2021/06/04 - 01:24 در A-D-M
دیدگاه
manam98

واقنی ...{-36-}

1400/03/14 - 01:25 ·
57davood

عاره والا ،، {-15-}

1400/03/14 - 01:36 ·
manam98

فانتزی شد انگاری ...

1400/03/14 - 01:39 ·