آنقدر شعر بگویم من از این دل عمری
گر نباشم بخوانند همه این سوز دل
ویرانه را...

2021/06/04 - 15:35
دیدگاه
sun

لایک

1400/03/14 - 16:00 ·
ali-2

ممنون

1400/03/14 - 16:02 ·
sun

خواهش

1400/03/14 - 16:08 ·
ali-2

زنده باشی

1400/03/14 - 16:09 ·