هر چه را عقل به عمری رشته است
عشق در ثانیه ای پنبه کند

2021/06/05 - 09:46
دیدگاه
sun

احسنتم

1400/03/15 - 09:48 ·
ali-2

سپاس

1400/03/15 - 09:50 ·
nooor

عالی

1400/04/20 - 15:13 ·