همیشه برام سواله با این که زهره را به عنوان دوست دخترت پیش همه معرفی میکنی چجوری با ده نفر دیگه هم زمان حال میکنی و مخشونا میزنی
نت کم نمیاری 24 ساعت آنلاینی؟ {-a161-}
به ما هم یاد بده ناموصن=)){-a174-}
چجوری بهت وفادار میمونن مهره مار داری
2021/06/07 - 18:23
دیدگاه
Ashimashi

تو خودت تو لیستشی مراقب خودت باش
بهش بگو لا اقب خصوصیشا بعد اتمام کار حذف کنه خخخ خخخخ

1400/03/17 - 18:39 ·
Ashimashi

مگس هم دورو بر یه چیز میپلکه
=))

بیشتر هواشو داشته باش :-))))))

1400/03/17 - 18:45 ·
Ashimashi

سرت کلاه رفته ناجووووووووووور :))
نمیگم تا تو خماریش بمونی{-11-}
به کلوچه خیلی علاقه داره مراقب خودت باش
میفهمی چی میگم دیگه خخخخخ خخخ
اگه یه روز فهمیدی که تو هم بازیچه شدی یه صلوات برام بفرست {-7-}


بای بای نرگسی {-50-}

1400/03/17 - 18:50 ·
mehrsa

{-15-}

1400/03/17 - 19:17 ·
mohsen3335

تو دیگه کدوم خری هستی داری گه زیادی میخوری

1400/03/17 - 20:23 ·
mohsen3335

تو رو نصفه ول کردم ک داری گه زیادی میخوری .
من ک میدونم کی هستی . و چرا این حرفارو میزنی .
پس خفه شو زر نزن

1400/03/17 - 20:30 ·
mohsen3335

تو اینقد بی ارزشی که سرتو کردی تو تنبون من ببینی چی میرینم بخوری

1400/03/17 - 20:40 ·