ادم های معمولی را گذر زمان پیر میکند...
وادم های احساسی راقورت دادن بغض هایشان
2021/06/08 - 00:11
دیدگاه
ejoosta5662

:(

1400/03/18 - 00:13 ·
helen_1396

{-38-}

1400/03/18 - 00:17 ·
ejoosta5662

{-38-}

1400/03/18 - 00:19 ·
helen_1396

{-31-}

1400/03/18 - 00:20 ·
ejoosta5662

{-15-}

1400/03/18 - 00:21 ·
helen_1396

{-33-}

1400/03/18 - 00:22 ·
ejoosta5662

{-9-}

1400/03/18 - 00:23 ·
helen_1396

{-21-}

1400/03/18 - 00:26 ·
ejoosta5662

{-10-}

1400/03/18 - 00:26 ·
helen_1396

{-a119-}

1400/03/18 - 00:28 ·
ejoosta5662

دعوا داری؟ {-29-}

1400/03/18 - 00:31 ·
helen_1396

نه ی نفر هس همیشه با من دعوا داره..یاد اون افتادم{-7-}

1400/03/18 - 00:32 ·
ejoosta5662

کی هست حالا که عقدشو سر من خالی میکنس؟ {-16-}

1400/03/18 - 00:36 ·
helen_1396

جز شما کسی رو نمیشناسم..مجبورم..خخ

1400/03/18 - 00:39 ·
ejoosta5662

دیواری کوتاهتر از من پیدا نکردی نه!؟ {-26-}

1400/03/18 - 00:41 ·
helen_1396

{-33-}اخه دیواراتم خیلی کوتاهع{-18-}

1400/03/18 - 00:42 ·
-roya-

عالی{-35-}

1400/06/15 - 16:01 ·
helen_1396

ممنونم دوست خوبم {-35-}

1400/06/15 - 23:18 ·

باز نشر توسط