چقدر این شعر قشنگه;
داد معشوقه به عاشق پیغام/ڪه ڪند توبا من
هرڪجا بیندم از ڪند/چهره پر چین و جبین پر
با نگاه غضب آلود زند/بر دل من تیر خدنگ
از در خانه مرا ڪند/همچو از دهن قلما سنگ
مادر تا زنده ست/شهد در ڪام من و تست
نشوم یڪ دل و یڪرنگ ترا/تا نسازی دل او از رنگ
گرتو خواهی به برسی/باید این ساعت بی و درنگ
بروی سینه تنگش /دل برون آری از آن سینه تنگ
و به منش باز آری/تا برد زآیینه زنگ
عاشق بۍ و ناهنجار/نه ، بل آن بی عصمت وننگ
مادری از یاد ببرد/خیره از ودیوانه ز،،،،،،
2021/06/08 - 00:39 در A-D-M
دیدگاه
57davood

رفت و مادر را به / سینه بدرید و دل آورد به
قصد سر منزل معشوق نمود / به کفش چون نارنگ
از قضا خورد دم در به /و اندکی شد او را آرنگ
وان دل که جان داشت هنوز /اوفتا از کف آن بی
از زمین باز چو برخواست نمود / پی برداشتن آن
دید کز آن دل به / آید آهسته برون این
آه یافت / آخ خورد به

1400/03/18 - 00:46 ·
ana36

سلام اقا داوود خوبین ؟ ببخشید این دوساله اخیر اذیتتون کردم با پستام حلال کنید ... اگه حرفی سخنی کاری کردم که اذیت شدین معذرت می خوام ... حلال کنید و خدا نگه دار {-35-}

1400/03/20 - 13:27 ·
57davood

سلام ،، خداببخشه این حرفا چیه ،، کجا بسلامتی ، اتفاقی افتاده ؟

1400/03/20 - 21:50 ·
ana36

قراره اینجا رو ببندن

1400/03/20 - 21:53 ·
57davood

خب هر وقت بستن همه می ریم ،،
الان خیلی از دوستان رفتن کلیکی ها ، اونجا خصوصی پولیه ، الباقی نه
فکر نمیکنم ببنده اینجارو

1400/03/20 - 21:59 ·
ana36

کلیکی ها رو مگه نبسته بودن؟

1400/03/20 - 22:07 ·
57davood

نه ، فکنم فیسنما بسته شده بود که اومدن اینجا ،
الان سر میزنم ببینم بازه یا نه

1400/03/20 - 22:11 ·
ana36

بازه مرسی

1400/03/20 - 22:12 ·
ana36

کاش این 150 تومن رو یکی می داد کوچ نمی کردیم

1400/03/20 - 22:14 ·
57davood

آره بازه ،
موضوع مبلغه نیست ، آخه اینجا ها باید از حضور کاربرا درآمد داشته باشه
، بعدشم کاربر نت رو میخره میاد اینجا خرجش میکنه ، یه ماه دوماه نیست که ،
الان این پرداخت شه ، باز چند هفته بعد چی ،
خصوصی رو پولی کنه

1400/03/20 - 22:22 ·
ana36

همین کارو خصوصی رو پولی کنه خوب میشد ...

1400/03/20 - 22:40 ·
57davood

خودش میدونه ، آخه غیر از این باشه براش سوء تعبییر میشه ، و تبدیل به وظیفه کاربرا

1400/03/21 - 00:51 ·