در نگاه‌ ات همه‌ی مهربانی‌هاست:

قاصدی که زندگی را خبر می‌دهد.

2021/06/08 - 10:53
دیدگاه
mahyar_a

در چشم بی نگاهش افسرده رازهاست ...

1400/03/18 - 10:54 ·
setayeshmirzaie

مرسی مهیار

1400/03/18 - 10:56 ·
mahyar_a

خواهش می کنم

1400/03/18 - 10:56 ·
mohamad77

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/03/18 - 10:57 ·
setayeshmirzaie

محمدجان مرسی {-a153-}

1400/03/18 - 10:59 ·
mohamad77

خواهش ستایش خانم عزیز

1400/03/18 - 11:01 ·