.

2021/06/08 - 11:08
پیوست عکس:
Conceptual-photo-60.jpg
Conceptual-photo-60.jpg · 550x550px, 25KB
دیدگاه
mohamad77

ستایش خانم لایکی دختر {-35-}{-35-}{-35-}

1400/03/18 - 11:13 ·
setayeshmirzaie

محمدجان مرسی گلا رو از پارک باز چیدی{-9-}

1400/03/18 - 11:16 ·
mohamad77

خخخخخخخخخ مثل دربدرا حرف می زنی ستایش منو اینکارا دستت درد نکنه کچل چاق{-10-}

1400/03/18 - 11:20 ·
setayeshmirzaie

شوخی کردم محمد جان {-a153-}

1400/03/18 - 11:23 ·
mohamad77

با گل حل نمیشه با احساسات من بازی شده برای رفع مشکل سکه باید بدی تمام بهار {-24-}

1400/03/18 - 11:26 ·
setayeshmirzaie

از دست تو محمد{-11-}

1400/03/18 - 11:28 ·
mahshid78

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/03/18 - 12:29 ·
setayeshmirzaie

چرا میخندی عزیزم

1400/03/18 - 12:35 ·
mahshid78

مواظب باشی ستایش جون ممد کچل چاق اهل گل دادن نیست برای کلیه هات نقشه کشیده

1400/03/18 - 12:37 ·
setayeshmirzaie

گفتم الکی گل نمیده به کسی بگو نقشه داره مرسی که گفتی عزیزم{-41-}

1400/03/18 - 12:39 ·
mohamad77

مهشید کچل واقعا که باید اون یکی قلوتو هم بردارم چیکار داری بزار ما هم یه خورده کاسب باشیم چاقالوووووووووووووووووووووووو{-a129-}

1400/03/18 - 16:06 ·
mohamad77

ستایش اصلا به حرف مهشید اهمیت نده همشون دشمن خونی منند نمیدونم چرا {-38-}

1400/03/18 - 16:07 ·
setayeshmirzaie

محمدجان مشکل از خودته اذیتشون نکن گناه دارند

1400/03/18 - 16:19 ·
mahshid78

{-35-}{-41-}

1400/03/18 - 22:43 ·
mohamad77

{-a73-}

1400/03/18 - 23:29 ·
mahshid78

خخخخ اصلا نیستی محمد{-7-}

1400/03/19 - 21:41 ·
mohamad77

دلت میاد مهشید خدایی مظلوم تر از من دیدی تا حالا البته بغیر پدرت همه مردا مظلومند{-38-}

1400/03/22 - 12:48 ·
mahshid78

محمد تو مظلومی از اون حرفا بود کچل جون{-16-}

1400/03/25 - 17:29 ·
mohamad77

{-a157-}

1400/03/26 - 11:17 ·