زنگ بزن،

هیچ نگو،
حتی سلام هم نده،
فقط بگذار نفس هایت را بشنوم...
نفس اول یعنی سلام،
و نفس های بعدی یکی در میان یعنی دوستت دارم و قد دنیا دلتنگم...
اصلا حتی اگر نخواستی هم زنگ نزن،
خودم دست به تلفن میشوم،
بوق اول معنیش این است که جایم بدجور توی دنیایت خالیست،
فقط نگذار به بوق آخر برسد،
بوق آخر یعنی،
تو واقعا دیگر مالِ من نیستی..
2021/06/08 - 12:56 در Facenama فیسنما
پیوست عکس:
1053500x500_1483025158735795.jpg
1053500x500_1483025158735795.jpg · 500x500px, 46KB
دیدگاه
armansa

دردناک

1400/03/19 - 12:20 ·

باز نشر توسط