_ گاهى دلت ميگيرد، اما نه از كسى، نه از چيزى، تنها از خودت... براى وقف كردن بيش از حدت براى كسانى كه لايق "همه" ات نبودند، كه در جواب بدى هايشان تنها لبخند زدى كه مبادا اخم كوچكى از تو دلشان را بلرزاند، كه خوبى هايشان را آنقدر بزرگ كردى كه به باور خوبى مطلق برسند، كه هى نديده گرفتى و گذشتى... و حالا وقتى با چشمى پر از سوال به آينه نگاه ميكنى، تنها به يك جواب ميرسى: "چيز زيادى از خودم باقى نمانده" ...2021/06/08 - 13:08
دیدگاه
sun

گریم گرفت {-31-}

1400/03/25 - 19:53 ·
m_25

ای جااان

1400/03/27 - 12:17 ·
sun

حال ا جیعم بزنم با گریه {-a118-}

1400/03/27 - 13:27 ·
m_25

الهی چرا آخه؟؟؟

1400/03/30 - 07:33 ·
sun

یادم رفت چرا شو خخ

1400/04/2 - 22:13 ·
m_25

خوبه که یادت رفته

1400/04/5 - 07:39 ·

باز نشر توسط