وصیت کرده ام ...

بعد از مرگم ...

دو فنجان چایی ...

2021/06/09 - 11:24
پیوست عکس:
عکس نوشته ناراحتی.jpg
عکس نوشته ناراحتی.jpg · 574x520px, 69KB
دیدگاه
Reza14

از فردا چایی انبار میشه میگن خدا چایی خوره هیچی گرون میشه نکن همون دو نخ سیگار کفایت

1400/03/19 - 11:32 ·
nicefun

باشه

1400/03/19 - 11:52 ·
mehdi1360

خدا نکنه

1400/03/19 - 12:28 ·