مردم فکر می کنند تنها بودن باعث ایجاد احساس تنهایی می شود اما فکر نمی کنم این باور درست باشد بلکه
زمانی که اطرافت با آدم های نادرست احاطه شود تنهاترین آدم در دنیا هستی

2021/06/09 - 12:00
دیدگاه
mehdi1360

تنهایی خیلی بهتر از بودن با ادم اشتباه هست

1400/03/19 - 12:26 ·