مهربانی...
تنها زبانی است ک حتی ناشنوامیشنود...
ونابینا هم اونو میبینه..
2021/06/10 - 20:20
دیدگاه
Taha_125

زیبااااااا

1400/04/18 - 15:59 ·
helen_1396

مجکرم جناب حبیبی {-35-}

1400/04/19 - 11:02 ·
mohamad77

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/05/12 - 00:43 ·
helen_1396

ممنونم اقا محمد....{-35-}

1400/05/12 - 09:52 ·
REXZA

میگم اگه به یه ناشنوا بگی دوستت دارم
و به یه نابینا لبخند بزنی
چطوری متوجه میشن؟!

1400/07/26 - 23:54 ·
helen_1396

اونا حس ششم دارن..تو غصه نخوریا {-18-}

1400/07/27 - 00:06 ·
REXZA

تجربه داریاااااا {-7-}

1400/07/27 - 00:10 ·
helen_1396

اره ..حالا ب کی متلک انداختی {-18-}

1400/07/27 - 00:33 ·
REXZA

{-32-}

1400/07/27 - 08:04 ·