ای کاش کسی بود نزدِ او می‌رفتیم، بی‌هیچ هراسی به اندوهِ بی‌پایانِ آدمی اعتراف می‌کردیم، می‌گفتیم:...اشتباه...اشتباه ما از نخست اشتباه کرده‌ایم! ای کاش می‌شد می‌رفتیم سَرِمان را آرام روی سنگی می‌گذاشتیم می‌مُردیم، این همه شرمندهٔ اولادِ آدمی نمی‌شدیم! بگذارید اعتراف کنم: جهان به طرزِ تشنه‌ای به ظهورِ بی‌باورِ باران نیازِ مبرم دارد.


2021/06/12 - 07:33
دیدگاه
sun

چقدر فلسفی

1400/03/25 - 19:52 ·
m_25

مرسی از نگاهت

1400/03/27 - 12:17 ·
sun

ممنونات

1400/03/27 - 13:25 ·
m_25

تشکرات

1400/03/30 - 07:33 ·
sun

تقلب نکن خخخ

1400/04/2 - 22:13 ·
m_25

خخخ

1400/04/5 - 07:39 ·