وقتی کسی تو را میرنجاند ناراحت نشو..
این قانون طبیعت است ک میگع...
درختی ک شیرین ترین میوه ها را دارد...
ببشترین سنگها را میخورد..
2021/06/12 - 15:02
دیدگاه
barana72

سلام یکتا خوبی

1400/03/22 - 15:06 ·
helen_1396

سلام سارا خوش بیومدی..تو چطوری دختر

1400/03/22 - 15:07 ·
barana72

خوبم عزیزم ب خوبیت فقط شما موندیراز قدیمیا

1400/04/1 - 17:09 ·
helen_1396

ن هستن ی چندتا دیگع..

1400/04/1 - 23:39 ·
helen_1396

ن هستن ی چندتا دیگع..

1400/04/1 - 23:40 ·
helen_1396

سارا بیا سایت کلیکی ها ..المیرا و ی چندتا دیگه اونجان

1400/04/2 - 00:17 ·
barana72

کجاس

1401/04/2 - 21:09 ·
helen_1396

بزن سایت کلیکی ها برات میاره دیگه تو گوگل

1401/04/3 - 10:13 ·