انسانیت
سن وسال نمیشناسد
انسانیت
وقت و بی وقت نمیشناسد
انسانیت
داراو ندارنمیشناسد
انسانیت
دکتری و بی سواد نمیشناسد
انسانیت
درک میشناسد،فرهنگ میشناسد...
2021/06/14 - 10:03
پیوست عکس:
photo_2021-06-14_09-54-44.jpg
photo_2021-06-14_09-54-44.jpg · 448x678px, 39KB
دیدگاه
sa_de_gh

چ قشنگ خوابیده . هوس کردم

1400/03/24 - 10:05 ·
sarzaminman101

{-35-}

1400/03/24 - 10:10 ·
Ssiimmiinn

{-35-}

1400/03/24 - 10:13 ·
sarzaminman101

سلام ممنونم

1400/03/24 - 10:17 ·
z923931302

{-a124-}{-a124-}{-a128-}{-31-}الهی بمیرم طفلی چقدر خسته بوده خوابش برده خدا باعث و بانی این وضع رو لعنت کنه {-38-}

1400/03/24 - 10:20 ·
sarzaminman101

خدا نکنه. الهی آمین. خدا ازشون نگذره. اینجور افراد زیاد داریم تو این مملکت

1400/03/24 - 10:22 ·
z923931302

الهی نسل شون منقرض بشه {-60-}

1400/03/24 - 10:23 ·
sa_de_gh

مثبت باشید
هیچکدومتون لذتی که تو اون خوابه نمیبینید ؟

1400/03/24 - 10:24 ·
Ssiimmiinn

شیطونه میگه برین بهش
بعد بگو ببین چ قشنگ قهوه ایِ شکلاتیت کردم !
مثبت باشید{-15-}

1400/03/24 - 10:27 ·
sa_de_gh

{-a105-}{-a105-}{-a105-}{-a105-}

1400/03/24 - 10:28 ·
sa_de_gh

تو . عمرا بفهمی من چی میگم

1400/03/24 - 10:31 ·
Ssiimmiinn

.

1400/03/24 - 10:34 ·
Ssiimmiinn

1400/03/24 - 10:37 ·
sa_de_gh

. عدم

1400/03/24 - 10:40 ·

باز نشر توسط